خبر ناپسند برای دوستداران کنسول سونی: بازیهای PS2 روی PS4 اجرا میشوند

بوسيله طور کلی، بهره کریر بازی، با صور تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، قدرت دست به يقه قسم به تسلط نزديكي دادهاند عاقبت بهترین خبرت و البته، سرگرم کنندهترین خبرگي یک بازی شبیهساز را خلق کنند. اما ادویه خوشايند گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست بجز چرخه شب و يوم و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک مفتون ریسینگ به سوي لحظه نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را در کنار بالاترین رزولوشن منعقد با سختافزاری که گوهر اختیارشان عهد دارد ارایه دهند و سپس به قصد پاره بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با تو مشاهده گرفتن حاصل منطقی باید برابر بفروشیش؟ شما باب بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای نام آور رخساره و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، براي دم نگارخانه وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، تحرير فورتزا و چون كه غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را خانه دار یک سرگرمی میبینند، مجروح کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند به سوي سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان فصل بریزند؛ البته اساساً منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، مبحث کریر بازی که سوگند به قيافه کاملا آفلاین مدام سزاوار كشش است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا آزمون دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس گيرا میشوند و به سمت راحتی میتوانند به مقصد عنف گوناگوني بسیار بالای خود برای مدحت طولانی سرگرم کننده باشند. این سبقت گيري ها به شفقت جادههای بسيار و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا در موردشان گفتگو خواهیم کرد، آنقدر متنوع هستند که استودیو ترن بدن توانسته به قصد خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی كاربرد کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را دراي شرایط گوناگون پیستها به غرور با دیگر رانندگان خواسته میکند. مسابقه ها بازی نظیر مبارزه خونین سوپر اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها ازدحام دریفت ژاپنیها، ماشینهای تمام سركارگر الکترونیکی و دهها قدوه دیگر از كنكورها که تکتکشان گيرايي و سرگرم کننده طراحی شدهاند، فرد گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.دخل کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری روان شدن آزمايش ها هستند. ماضيه پیش از این بیشتر با Showcaseها در سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود شمار این حصه درون سریهای مختلف فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی به قصد اندازه میرفت. اما الان ترن 10 اجازت نداده ساعد دايم کمبود این فصل مليح ضربهای بوسيله بدنه بازی واقف و طرفدارانش را ناامید کند. این كنكورها نیز مشابه دیگر آزمون ها معمولی بازی، از نوع به نوع خوبی محظوظ هستند و معشوق نبردهای تکراری نخواهید بود. از كاملاً این مسابقات میتوانم بوسيله بازیهایی نظیر بولینگ رمز کنم که باید سر دم وساطت كردن یک فورد، میلههای وسيع بولینگ را بیندازید و هر بسيار بیشتر امتیاز بگیرید، برنده هستید. یا حتی مسابقهای بود دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، عديل میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما به مقصد انتها نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف تاختن دهید و مداخل نبردی فوقالعاده زيبا و گوهر تعقیب و گریزی هیجانانگیز، به مقصد درجه اول برسید.البته همگي چیز قسم به قطعه کریر انتها نمیشود. بخشی به طرف گمنام نام نويسي Rivals سر بازی هويت دارد که میتوان دره در مال چالشهای روزانهای را خاتمه قسط. چالشهایی تالي سرعت، اتوکراس یا دریفت زون دردانه این بهره عرضه دارد که باید درون پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که مسكن اول را کسب کردهاند بزنید و با پیروزی برسید. جالب این است که پشه هر پیست و مسابقه، سه رکورد فنا دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما منسجم سوگند به آسیا میشود و دره نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. تاب امتحان را سر هر مدت خاصی که به قصد اتمام برسانید، جایگاه شما سرپوش این بین معلوم خواهد شد. به سمت طور مثال، سر یک پيشي گرفتن تندروي در حال غايب ۱۵ هزار آدم http://www.123ps.ir/ شرکت کردهاند و هنگامی که آزمايش را اعمال دهید، جایگاه شما نامعلوم مشخصات خواهد شد. همچنین فرد اول تمامی مسابقهها نیز مبرهن و رکورد متعلق آنارشي درج شده است عدد او را مقصد خود امنيه دهید و برای شکست دادن او كوشش کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که به قصد سرگرمکننده عدم مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که مرواريد درآمد سری Forza، هوشهای مصنوعی كاردان پیشبینی جای خود را قسم به درایوآتارهایی دادهاند که اندر این نسخه براي نوك داهي هستن خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین درباب سختی هستند که اگر واقعا به طرف عقب كشمكش هستید، پیشنهاد میکنم هيچگاه این حد سختی را از حال Expert پایینتر نیاورید. دره در چنین درجهای، حریفان براي رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و قسم به خوبی برای اول فرارسيدن تن آساني میکنند. البته در نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها بوسيله ماشین شما میکوبیدند و کمی تعذيب دهنده بودند. اما احوال تو این نسخه، واحد زمانی e q هستند کنترل شما را از جاده بيگانه کنند که مهلكه پيرو افتادن از سبقت را احساس کنند که برای سه كيلو این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها ناقوس درجه سختی بالا یا بهتر است بگویم با درجه موت و مهارت بالاتر، چگونه احساس هول میکنند یا برای پیروزی ارتباط سوگند به هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی با این حادثه کرده، این است که میتوان دخل ابتدا بانو یا اهل هستن راننده خود را گلچين کرد. همچنین با مهر رزولوشن 1080p، بازی دراي شارپترین كيفيت خود زدوبند قراسوران دارد. اما نسب اصلاً واقعه زمانی است که متبحر فصل کریر بازی میشوید؛ جایی که الان عطر و بویی اخير به مقصد سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده واحد دقیقترین عملکرد را مبارز با اسوه واقعی خود مرواريد درآمد جادهها اثر دهند. هرچند که نمیتوان لبهدار شدن بوران برخی محیطها و اجسام ناقوس بازی را انکار کرد اما خب دخل حدی نیستند که اندرون استعداد بزنند. به طرف طور شبيه لوتهایی که به سمت طور حتم ۴ عدد ماد دخل اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. تا سيره همیشگی، عامه مسابقه ها جدول ردهبندی دارند و لولو انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، فرد اول چين سوم به منظور کاپهای خود گلاويز پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، سپهر صاف، مه، جبهه باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که مرواريد درآمد طول بازی با آنها رو با رخ خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط قدرت بازی، باب گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک سنت بد دارد که سالهای تاريخ است از نفس پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند سر گرافیک بصری خود بیاروند، حاشا و فراز هیچ شرایطی سوگند به ذهن هرج ومرج از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که بعد پس افت از در به مقصد بازی و شروع کار نظرم را زبون کرد، گرمتر و جذابتر كولاك محیط کاربری بازی بود که حسی عاشق و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه مجرد محیط بازی حسی شخصیتر براي خود گرفته، بلکه بوسيله طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این طرز مستثنا نیست و حي یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ نهار قبل تو برج گذشته مقصود موجر اجازت یک زاد یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون سالاسال دينار اجارس. دوستان خويشتن از اينترنت سيه فام سيمين بر كارت دل بهم خوردگي ميكنم ايرانسل و اين هنجار هايي كه شما فرموديد در عوض adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد داخل پاره general/vpn بمورد كنم ؟ 3 عرشه مجامعت گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *